نگاهی به سینمای معناگرا و ...

 
» شنبه ٢٤ آبان ،۱۳٩۳ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳٩۳
» تغییر آدرس وبلاگ :: پنجشنبه ٢٢ دی ،۱۳٩٠
» فلسفه و سینما :: پنجشنبه ٢٢ دی ،۱۳٩٠
» بهترین کارگردان ها ، از لحاظ ساخت فیلمهای فلسفی و معناگرا :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳٩٠
» فیلمهای فلسفی و معناگرا بخش دوم :: دوشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳٩٠
» فیلم 2001 : یک اودیسه فضایی ، نگاهی به اودیسه فضایی :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳٩٠
» بهترین فیلمهای معنا گرا و فلسفی :: دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳٩٠